Insectenhotel BWI

Op woensdag 20 december was het een drukte van jewelste bij het doorgaans rustige Lisje, de visvijver aan de Proosbroekweg. Zes leerlingen van het Kempenhorst College, afdeling Bouwen, Wonen & Interieur (BWI), plaatsten die ochtend het eerste insectenhotel voor buurtvereniging “De Nachtegaal” in de drassige grond. Het insectenhotel is een fors bouwwerk van duurzaam Douglas hout. 

De examenklassers werden bij het karwei beleid door praktijkinstructeurs Frank Denteneer, René Smit en Jurgen Mulders. Dit project van in totaal drie insectenhotels is tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen de school, de werkgroep “Tussen Den Heuvel, ’t Dun en Heilige Eik” van de buurtvereniging en IVN Oirschot. IVN was vertegenwoordigd door Frans van Boekhold, de werkgroep door Martien van Beljouw, de kartrekker, en Arthur de Vries. 

In 2021 bestond buurtvereniging ‘De Nachtegaal’ 50 jaar en enkele leden wilden iets teruggeven aan de buurt, zowel voor de bewoners als voor de bezoekers. De werkgroep “Tussen Den Heuvel, ‘t Dun en Heilige Eik” heeft toen het initiatief genomen om een aantal projecten op te starten. De naam van de werkgroep geeft al aan welk gebied de buurtvereniging bestrijkt: grofweg tussen de Heuvelse Brug en de Groenewoudse Brug, aan weerszijden van het kanaal.

Zo zijn er vier ‘ommetjes’ uitgezet, variërend van 3,5 tot 12 kilometer. Deze wandelroutes, die voeren langs allerlei mooie plekjes binnen het gebied van de buurtvereniging, zijn opvraagbaar via Visit Oirschot. Ook is er een rustpunt gecreëerd op de kanaaldijk, aan de zuidkant van de zwaaikom. Waterschap De Dommel heeft bij de H. Eik een educatieve publieksgrondwatermeter geplaatst, zodat de ernst van de verdroging zichtbaar wordt gemaakt. Maar de ambities van de werkgroep op het gebied van landschappelijke verfraaiing en duurzaamheid gaan verder. Ze willen de biodiversiteit versterken, bewoners en bezoekers informeren over de geschiedenis en de schoonheid van dit gebied en daardoor meer saamhorigheid kweken. Ze gaan poelen, houtwallen, bloemrijke akkerranden en wegbermen aanleggen en willen oude (keren)paden en landschapselementen herstellen, met wellicht in de toekomst een voedselbos en een waterbelevingsspeeltuin. 

Om dit alles te bereiken worden op allerlei deelgebieden stappen gezet en is er samenwerking gezocht met Waterschap De Dommel, Rijkswaterstaat, Brabants Landschap, de gemeente Oirschot en het plaatselijke IVN Eén van de stappen is dus het plaatsen van een aantal insectenhotels. Om deze zeer forse insectenhotels te kunnen realiseren heeft de werkgroep samenwerking gezocht met de afdeling Bouwen, Wonen & Interieur (BWI) van het Kempenhorst College. Daar hebben zowel schoolleiding als medewerkers van de afdeling houtbewerking enthousiast hun medewerking toegezegd, ondanks het zware onderwijsprogramma. Het prototype van het insectenhotel is door de school helemaal op maat gezaagd en kon daarom als een bouwpakket in elkaar worden gezet. Voor het Douglas hout heeft IVN Oirschot een subsidie binnen kunnen halen bij de Rabobank.

Inmiddels hebben de leden van de werkgroep het hotel van het juiste beddengoed voorzien: stammetjes met gaten erin, bamboestokjes en dennenappels. Nu maar hopen op een warme, bloemrijke zomer.

Terug naar overzicht