Zij-instromers

Als je op een andere middelbare school zit, maar graag naar het Kempenhorst College wilt overstappen, dan kun je contact opnemen met de leerlingcoördinatoren via 0499-582160. Zij zullen contact met je opnemen om de eventuele mogelijkheden te bespreken.

Op 24 en 25 mei vinden de aanmeldingen voor leerjaar 2 en 3 voor leerlingen van andere scholen plaats. Voor leerjaar 1 en 4 gelden andere trajecten. Hieronder treft u een overzicht van de mogelijkheden aan.

  • Leerjaar 1 alle leerwegen:

De reguliere aanmeldperiode is afgesloten. Mocht u uw kind alsnog willen aanmelden, dan verzoeken we u contact met school op te nemen voor een gesprek.

Is uw kind al ingeschreven, maar is het advies herzien door de basisschool? Dan maakt de basisschool dit eerst bij ons bekend. Daarna kunt u zich wel op 24 en 25 mei melden.

  • Leerjaar 2 alle leerwegen:

Status: beperkte ruimte.

Toelichting: de aanmelding wordt pas definitief als er voldoende informatie van de toeleverende school beschikbaar komt om de aanmelding in behandeling te kunnen nemen, én als het Kempenhorst College aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen. Tot die tijd blijft de toeleverende school verantwoordelijk voor de leerling.

  • Leerjaar 3 TOPm:

Status: beperkte ruimte.

Toelichting: de aanmelding wordt pas definitief als er voldoende informatie van de toeleverende school beschikbaar komt om de aanmelding in behandeling te kunnen nemen, én als het Kempenhorst College aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen. Tot die tijd blijft de toeleverende school verantwoordelijk voor de leerling.

  • Leerjaar 3 basisberoepsgerichte leerweg:

Status: geen ruimte bij de profielen PIE, ZW en EenO, beperkte ruimte bij de profielen D&P, Groen, BWI en MVI:

Toelichting: daar waar nog ruimte bij de profielen is, dient in eerste instantie bekeken te worden of er ruimte is bij de clusterklassen. Aanmelding betekent daarom niet zonder meer plaatsing. Tot de definitieve plaatsing blijft de toeleverende school verantwoordelijk voor de leerling.

  • Leerjaar 3 kaderberoepsgerichte leerweg:

Status: geen ruimte bij de profielen PIE, ZW en EenO, beperkte ruimte bij de profielen D&P, Groen, BWI en MVI:

Toelichting: daar waar nog ruimte bij de profielen is, dient in eerste instantie bekeken te worden of er ruimte is bij de clusterklassen. Aanmelding betekent daarom niet zonder meer plaatsing. Tot de definitieve plaatsing blijft de toeleverende school verantwoordelijk voor de leerling.

  • Leerjaar 4 alle leerwegen:

Alleen bij een verhuizing worden leerlingen in leerjaar 4 aangenomen, en dan alleen als het onderwijsconcept m.b.t. de examenonderdelen op elkaar aansluit. Dit gaat niet via de aanmeldingsperiode. We verzoeken u daarom een individuele afspraak met school te maken.