Onderwijs dat boeit en motiveert!

We hebben de afgelopen jaren heel hard gewerkt om ons onderwijsconcept vorm te geven. Samen met onze leerlingen en docenten hebben we een manier van lesgeven ontwikkeld die boeiend is en motiveert.

Het draait om jou!

In ons onderwijssysteem staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal; zelf kiezen, zelf doen en zelf groeien dus. Zo doe je niet alleen kennis op maar ontwikkel je ook vaardigheden zoals plannen, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken en reflecteren. Dit komt later allemaal goed van pas bij je vervolgstudie.

Basisrooster

Onze lesroosters bestaan uit lessen van 40 minuten. De lessen gebruiken we om de lesstof te behandelen en te herhalen. Soms gaan we ook de diepte in en gebruiken we andere werkvormen.

Vaklessen en keuzelessen

De meeste lessen volg je samen met al je klasgenoten. Dat zijn de vaklessen.
Naast deze vaklessen hebben we ook verschillende keuzelessen. Bij de keuzelessen bepaal je zelf waarop je je aandacht wilt richten.
Je maakt dus veel eigen keuzes, je neemt zelf verantwoordelijkheid en bepaalt zelf voor een deel het leerproces.
Natuurlijk helpt je leercoach je hierbij. Samen met hem of haar bespreek je welke keuzelessen je wilt volgen om je leerdoelen te bereiken.

talentlessen

Talentlessen

Ook creëren we extra uitdaging en ruimte om je talenten te ontdekken, ontwikkelen en benutten. 


In onze talentlessen ga jij aan de slag met wat je écht leuk vindt. Dat kan bijvoorbeeld muziek of sport zijn.

leercoach

Je eigen leercoach

Je krijgt op het Kempenhorst College een persoonlijke leercoach die je helpt met alle praktische zaken. Zo bespreek je je vorderingen met je leercoach, de keuzes die je moet maken, je rooster en of je lekker in je vel zit.
Een leercoach bespreekt ook klassikaal allerlei belangrijke zaken zoals anti-pesten, leren leren en actualiteiten.

Folder onderwijsconcept

Download

Laptops

Op onze school werken alle leerlingen vanaf de brugklas met een laptop. De laptop wordt onder andere gebruikt voor digitale werkboeken, het maken van opdrachten en presentaties, het opzoeken van informatie en voor de e-mail.

Een laptop kan gehuurd of gekocht worden via The RentCompany of door leerlingen zelf aangeschaft worden.