Hoe regelen we ziekmelden, het aanvragen van kort of bijzonder verlof bij ons op school?

Ziekmelden

Ziekmelden van leerlingen kan telefonisch (0499 - 582160) of via de ziekmeldapp van Magister. Ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen hebben toegang tot deze app.

Absentie/kort verlof

Absentiemeldingen zijn alle meldingen zoals bezoek aan tandarts, ortho, dokter, therapie, enz.. Deze meldingen kunnen op de volgende manieren worden doorgegeven:

 1. Door een mail te sturen naar: leerlingenloket@kempenhorst.nl.

 2. Het afgeven van een door de ouder(s)/verzorger(s) geschreven briefje bij het leerlingenloket.

    Bijzonder verlof

    Onder verlofaanvragen valt alle verzuim waarvoor de school toestemming moet geven (zoals bijvoorbeeld het bijwonen van een bruiloft, begrafenis of jubileum). Deze aanvragen gaan via de leerlingcoördinator.

    Voor deze aanvraag dient een formulier bijzonder verlof door de ouder/verzorger ingevuld te worden dat je kunt downloaden via het intranet voor ouders/verzorger(s) en leerlingen van onze school: mijnkempenhorst.nl. (leerling-ouder/ziekmelden-verlof).

    Dit formulier kan ook verkregen worden bij het leerlingloket.