Hoe regelen we ziekmelden, het aanvragen van kort of bijzonder verlof bij ons op school?

Ziekmelden

Ziekmelden van leerlingen kan telefonisch (0499 - 582160) of via de ziekmeldapp van Magister. Ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen hebben toegang tot deze app.

Absentie/kort verlof

Absentiemeldingen zijn alle meldingen zoals bezoek aan tandarts, ortho, dokter, therapie, enz.. Deze meldingen kunnen op de volgende manieren worden doorgegeven:

 1. Door een mail te sturen naar: leerlingenloket@kempenhorst.nl.

 2. Het afgeven van een door de ouder(s)/verzorger(s) geschreven briefje bij het leerlingenloket.

    Bijzonder verlof

    Onder verlofaanvragen valt alle verzuim waarvoor de school toestemming moet geven (zoals bijvoorbeeld het bijwonen van een bruiloft, begrafenis of jubileum of vakantieverlof* buiten de normale schoolvakanties). Deze aanvragen gaan via de leerlingcoördinator.

    Voor deze aanvraag dient een formulier bijzonder verlof door de ouder/verzorger ingevuld te worden dat je kunt downloaden via het intranet voor ouders/verzorger(s) en leerlingen van onze school: mijnkempenhorst.nl. (leerling-ouder/ziekmelden-verlof).

    Dit formulier kan ook verkregen worden bij het leerlingenloket.

    *Let op: het aanvragen van vakantieverlof buiten de normale schoolvakanties dient minimaal 10 dagen van te voren worden aangevraagd.