Vakanties

Scholen voor voortgezet onderwijs hebben, net als de scholen in het primaire onderwijs, zes weken zomervakantie en een aantal andere vakanties gedurende het schooljaar. Deze vind je in onderstaand overzicht.

Daarnaast wordt een aantal dagen ingezet voor organisatorische zaken. Hieronder vallen bijvoorbeeld het opstarten of afsluiten van het schooljaar. Op deze dagen hebben de leerlingen geen les, maar zijn de medewerkers van de school wel aan het werk. Een overzicht van alle activiteiten op school vind je in onze agenda.

Schooljaar 2022 - 2023

Herfstvakantie
maandag 24 oktober 2022 tot en met vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie
maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023
Carnavalsvakantie
maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari 2023
Tweede paasdag
maandag 10 april 2023
Meivakantie
maandag 24 april tot en met
vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart
donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Tweede pinksterdag
maandag 29 mei 2023
Zomervakantie
maandag 17 juli tot en met
vrijdag 25 augustus 2023

Graag bij de planning van de gezinsvakanties rekening houden met bovenstaande data. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan er van deze vakantiedagen afgeweken worden. Hiervoor is echter schriftelijke toestemming nodig van de schoolleiding. Bij afwezigheid zonder toestemming is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.