Vakanties

Scholen voor voortgezet onderwijs hebben, net als de scholen in het primaire onderwijs, zes weken zomervakantie en een aantal andere vakanties gedurende het schooljaar. Deze vind je in onderstaand overzicht.

Daarnaast wordt een aantal dagen ingezet voor organisatorische zaken. Hieronder vallen bijvoorbeeld het opstarten of afsluiten van het schooljaar. Op deze dagen hebben de leerlingen geen les, maar zijn de medewerkers van de school wel aan het werk. Een overzicht van alle activiteiten op school vind je in onze agenda.

vakantierooster

Schooljaar 2021 - 2022

Herfstvakantie
maandag 25 oktober tot en met vrijdag 29 oktober 2021
Kerstvakantie
maandag 27 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022
Carnavalsvakantie
maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 2022
Tweede paasdag
maandag 18 april 2022
Meivakantie
maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart
donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Tweede pinksterdag
maandag 6 juni 2022
Zomervakantie
maandag 25 juli tot en met vrijdag 2 september

Graag bij de planning van de gezinsvakanties rekening houden met bovenstaande data. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan er van deze vakantiedagen afgeweken worden. Hiervoor is echter schriftelijke toestemming nodig van de schoolleiding. Bij afwezigheid zonder toestemming is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Schooljaar 2022 - 2023

Herfstvakantie
maandag 24 oktober 2022 tot en met vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie
maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023
Carnavalsvakantie
maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari 2023
Tweede paasdag
maandag 10 april 2023
Meivakantie
maandag 24 april tot en met
vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart
donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Tweede pinksterdag
maandag 29 mei 2023
Zomervakantie
maandag 17 juli tot en met
vrijdag 25 augustus 2023