Veelgestelde vragen

Hieronder hebben wij de meest gestelde vragen op een rijtje gezet.

Zit er jouw vraag niet bij? Stuur dan een mailtje naar info@kempenhorst.nl met jouw vraag. Wij zullen die dan zo snel mogelijk beantwoorden.

Mijn kind heeft een diagnose. Heeft hij/zij dan automatisch recht op ondersteuning?

Sinds de komst van de Wet Passend Onderwijs (2014) zijn diagnoses niet meer automatisch leidend. Wanneer wij vermoeden dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt dat intern bekeken via een mini ZAT*. Als daar wordt vastgesteld dat uw kind gebaat is bij een ondersteuning, wordt deze, indien er plaats is op dat moment, toegekend.

*mini ZAT staat voor klein Zorg Advies-team. Het team bestaat uit een leercoach, orthopedagoog en een leerlingcoördinator.

Wat als mijn kind een dubbel advies heeft gekregen zoals bijvoorbeeld basis/kader of kader/theoretische leerweg?

Leerlingen met een advies basis/kader, kader of kader/theoretische leerweg starten in een basis/kaderklas. Je krijgt dan les op kaderniveau.  Bij onze leerweg Kader gaan we uit van de praktische leerweg. De mogelijkheden liggen vervolgens nog open; in leerjaar 2 kan een leerling naar 2B (basis) gaan, 2K (kader) of 2T (theoretisch leerweg). 

Kijk maar naar onze oud-leerling Snollebollekes die de quiz 'de Slimste Mens' won.
Het is mooi om te zien dat leerlingen het vertrouwen in zichzelf (terug)krijgen. We vinden het belangrijk dat uw zoon of dochter zich happy voelt bij ons op school en daar draagt het gevoel van gelijkgestemdheid zeker aan bij.

Hoe ervaren de leerlingen het onderwijs op het Kempenhorst College?

Deze vraag stellen we regelmatig aan onze leerlingen. Ze vinden dat ons team van docenten de lesstof goed uitlegt en dat ze (meestal) goed in staat zijn om orde te houden. Ook noemen ze onze goede begeleiding (Remedial Teaching (RT),  begeleding door intern begeleider (IB'er), leercoaches en leerlingcoördinator). 

Hoe weten jullie wat mijn kind nodig heeft?

Elke leerling krijgt bij ons een eigen leercoach. De leercoach begeleidt het leer- en keuzeproces van de leerling. Er is ten minste drie keer per week een dagelijkse opstart tussen de leercoach en zijn of haar coachleerlingen. De lijntjes tussen de leercoach, de eventuele intern begeleider en de ouders over de ontwikkeling van de leerling zijn kort.

Ik moet wennen aan het feit dat ik als ouder minder betrokken ben dadelijk als onze zoon/dochter naar het Kempenhorst gaat. Hoe blijf ik op de hoogte?

Voor iedere ouder is er de mogelijkheid tot contact met de leercoach van uw zoon/dochter. Dat contact kan tot stand komen op uw initiatief of op verzoek van de leercoach. 

Wilt u meer betrokken zijn bij onze school, dan kunt u zich opgeven als klankbordouder of als lid van de ouderraad.

  Mijn zoon heeft moeite met plannen. Hoe helpen jullie hem daarmee?

  Op onze school werken we met een agenda en we begeleiden al onze leerlingen met het leren leren en het leren plannen. Het ene kind heeft daar meer hulp bij nodig dan het andere kind. Daarnaast is er een opbouw in het toekennen van eigen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een leerling. In leerjaar 1 is keuzewerktijd relatief gezien beperkt en nog duidelijk gekaderd voor onze leerlingen. In leerjaar 2 werken we toe naar meer eigen verantwoordelijkheid. 
  Ons uitgangspunt is: zelfsturend waar het kan en ondersteunend waar nodig.

   Mijn dochter vindt de overstap naar zo’n grote school heel spannend. Hebben jullie daar tips voor?

   Ieder jaar organiseren we een open dag/avond begin februari. Helaas heeft de laatste jaren de open dag/avond online plaatsgevonden in verband met corona. We gaan ervan uit dat we volgend jaar onze deuren weer open kunnen zetten voor leerlingen van groep 7 & 8 en hun ouders. We raden iedereen aan om dan een kijkje te nemen op onze school, zodat je zelf de sfeer kunt zien en voelen.

   Leerlingen voelen zich over het algemeen heel snel thuis bij ons op school. De school is ingedeeld in kleinschalige, overzichtelijke en herkenbare ruimtes waar leerlingen en medewerkers van de specifieke leerweg elkaar zien en ontmoeten. De onder- en bovenbouw hebben een aparte fietsenstalling, ingang en lokalen. Ook zijn er aparte pauzes.

    Mijn zoon heeft een taalontwikkelingsstoornis. Kan hij nog steeds naar het niveau dat bij hem past?

    Ja hoor, we hebben diverse ondersteuningsmogelijkheden binnen onze school. Ook kunt u een oriënterend gesprek aanvragen met de leerlingcoördinator. Op iedere leerweg zitten leerlingen met én zonder ondersteuningsbehoeften.

     Hoe ziet de lessentabel eruit?

     De lessentabel vindt u in onze schoolgids die te vinden is op onze website. Onze lessen kenmerken zich door een goede afwisseling tussen theorievakken en praktijk. 
     Een voorbeeldrooster op dit moment van een 1BK-klas is:

     • Maandag: mediasmart, Mens & Maatschappij (M&M) en beeldende vakken.
     • Dinsdag: projectonderwijs, techniek, Nederlands en Mens & Natuur (M&N)
     • Woensdag: wiskunde, project, LO, Mens & Natuur (M&N), Nederlands
     • Donderdag:  Engels, wiskunde, Mens & Maatschappij (M&M)
     • Vrijdag: Engels, verzorging, Mens & Maatschappij (M&M) en Mens & Natuur (M&N)

     Voor de leerwegen Basis en Kader geldt dat er Iedere dag een balans is in theorie en praktijk. Vanzelfsprekend is er op TOPmeer aandacht voor theorie en iets minder voor de praktijk.