Schoolgids

In onze schoolgids vind je uitgebreide informatie over alle belangrijke praktische zaken, zoals:

  • Begeleiding en ondersteuning
  • Lestijden
  • Schoolactiviteiten
  • Hoe wij met pesten omgaan
  • Ouderbetrokkenheid (ouderraad, klankbordouders)

Schoolgids KC 2023-2024

Download