Schoolgids 2022-2023

In onze schoolgids vind je uitgebreide informatieĀ over alle belangrijke praktische zaken, zoals:

  • Begeleiding en ondersteuning
  • Lestijden
  • Schoolactiviteiten
  • Hoe wij met pesten omgaan
  • Ouderbetrokkenheid (ouderraad, klankbordouders)

Schoolgids 2022-2023

Download