Schoolgids 2021-2022

In onze schoolgids vind je uitgebreide informatie over alle belangrijke praktische zaken, zoals:

  • Begeleiding en ondersteuning
  • Lestijden
  • Schoolactiviteiten
  • Hoe wij met pesten omgaan
  • Ouderbetrokkenheid (ouderraad, klankbordouders)

Schoolgids

Download

Bijlage 1 - toelatingsbeleid

Download

Bijlage 2 - lessentabellen

Download

Bijlage 3 privacy statement

Download

Bijlage 4 - leerlingenstatuut

Download

Bijlage 5 - strategisch beleidsplan

Download

Bijlage 6 - ondersteuningsaanbod

Download