Directie, teamleiders en leerlingcoördinatoren

Graag stellen wij onze schoolleiding aan jullie voor. De schoolleiding bestaat uit de directie van VOBO (Kempenhorst College en Heerbeeck College). Daarnaast heeft elke afdeling van het Kempenhorst College een of meerdere teamleiders en leerlingcoördinatoren.

De teamleiders sturen de onderwijsteams aan en worden hierbij ondersteund door een of meerdere leerlingcoördinatoren.  Leerlingcoördinatoren zijn binnen het team medeverantwoordelijk voor de leerlingbegeleiding. Samen met de leercoach zijn zij de contactpersonen voor ouders en leerlingen.

Directie

team kempenhorst
Geert-jan Nillesen

Bestuurder/Algemeen directeur

teamkempenhorst
Rob van der Vorst

Directeur onderwijs

team kempenhorst
Lex Jussen

Directeur personeel

Team KC
Raymond Koster

Directeur bedrijfsvoering

Basisberoepsgerichte leerweg

team KC
Mari van der Steen

Teamleider

Stuur een e-mail

team KC
Ferry Huijbers

Leerlingcoördinator onderbouw

Stuur een e-mail

Team KC
Marjon de Vet

Leerlingcoördinator bovenbouw

Stuur een e-mail

Kaderberoepsgerichte leerweg

team KC
Rosalie de Kooning

Teamleider onderbouw

Stuur een e-mail

team KC
Annie van der Struijk

Leerlingcoördinator onderbouw

Stuur een e-mail

Team KC
Ronald Mol

Teamleider bovenbouw

Stuur een e-mail

team kc
Jan van Hazendonk

Leerlingcoördinator bovenbouw

Stuur een e-mail

Theoretische leerweg (TOPm)

Bas Vreeswijk
Bas Vreeswijk

Teamleider

Stuur een e-mail

Team KC
Paul Blankers

Leerlingcoördinator

Stuur een e-mail